چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: سه‌شنبه 10 بهمن 1396 ساعت: 02:05

هوای یکدیگر را داشته باشید

   هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید 
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگیِ آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید ...

آدم‌ها ، دنیا دو روز است !
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم ...

تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛ در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!