چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: جمعه 27 بهمن 1396 ساعت: 22:22

بعدازظهر رفتیم یه جای بکر و زیبا. اسمش گل سرخه بود. جوی آب داشت و تو کوه بود. جاده ش هم پرپیچ و خم. منو آقای میم، با دوست جان و آقاشون. 

فکرشم نمی کردم انقدر خوش بگذره و بخندیم 

با وجود این که هوا خیلی سرد بود و همه جا رو مه گرفته بود. 

چند ساعتی بیرون بودیم. بشدت تو روحیم تاثیر داشت و خیلی بهتر شدم به لطف دوست جانم 

حالا که داشتم فیلمارو می دیدم بازم کلی خندیدم

روز خوبی بود! 

هر روزتون به خوبی و شادی