چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت: 21:57

همیشه کسانی هستند

که در نهایت دلتنگی

نمی‌توانیم آنها را در آغوش بگیریم

بدترین اتفاق؛

شاید همین باشد ...