چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: جمعه 4 اسفند 1396 ساعت: 01:44

3 / اسفندماه    _   ساعت 5 عصر 

امروز بهترین روز عمرم و بهترین تولدم تو این سالها بود 

فکرشم نمی کردم ... خدایاشکرت