چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت: 22:15

خسته شدم از خودم از این بد قولی ها 

چند ماهی بود خوب شده بودم. رو قول هایی که داده بودم می موندم. کاری نمی کردم که به خودم و اطرافیان آسیب برسونم ...

دو روزی هست انگار تو هوا معلق موندم هیچی نمیتونه حالم و خوب کنه. فقط تظاهر می کنم 

همه شور و حال خوبم از بین رفت 

چقدر پر از حس بدم ... 

عجیب دلم گرفته و خودمو به اون راه میزنم 

حوصله گریه زاری ندارم. حوصله حرف زدن و درد دل کردن هم ندارم 

خستم از خودم 

از ...