چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 01:36

داشتن یه دوست خوب و صمیمی یه نعمته. به معنای واقعی 

وقتی که بهترین لحاظاتت رو باهاشی و تو شادیت اونو شریک خودت میکنی 

یا در لحظات ناراحتی اونه که کنارته..

عاشقتم دوست عزیز تر از جانم