چرک نویس های زندگی من

یادداشت روزانه؛ دل نوشته ها و ثبت خاطرات یک اسفندماهی

درباره من
حرف هایی که فقط در ذهن مانده...
نویسنده: ^ S ^
تاریخ: دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 12:19

حس بدیه

 الان از خواب بیدار شده باشی 

خونه بهم ریخته باشه 

یه عالمه کار داشته باشی 

و مهم تر از همه باید امتحان بخونی